http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/start http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/dane-adresowe http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/dni-i-godziny-otwarcia http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania/26-przedmiot-dzialalnosci http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania/25-regulamin-pracy http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania/24-schemat-organizacyjny http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania/23-regulamin-organizacyjny http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania/22-uchwala-zmieniajaca-adres http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/6-podstawa-prawna-funkcjonowania/21-uchwala-powolujaca http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/7-organy-i-osoby-sprawujce-funkcje http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/7-organy-i-osoby-sprawujce-funkcje/215-uchwaa-nr-1352016-zarzdu-powiatu-w-jaworze http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/8-majtek http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/8-majtek/29-srodki-transportu http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/8-majtek/28-maszyny-urzdzenia-aparaty http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/8-majtek/27-budynki-i-lokale http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/9-rejestry-i-ewidencje http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/9-rejestry-i-ewidencje/31-ewidencje http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/9-rejestry-i-ewidencje/30-rejestry http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/10-kontrole http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/10-kontrole/103-kontrola-wewntrzna-luty-2012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/informacje-wewntrzne/10-kontrole/32-kontrola-wew-7-2006 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/poradnik-interesanta http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/poradnik-interesanta/4-pas-drogowy/214-aktualne-stawki-za-zajcie-pasa-drogowego http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/poradnik-interesanta/5-wnioski/20-poradnik-interesanta-wnioski http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/44-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/44-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor/222-informacje-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/44-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor/220-informacje-z-otwarcia-ofert-na-zakup-paliwa http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/44-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor/219-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2017r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/43-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/43-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017/213-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zimowe-utrzymanie-drog-wojewodzkich-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/43-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017/209-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-zmiowe-utrzymanie-drog-wojewodzkich-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/43-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017/208-ogoszenie-o-zamowieniu-zimowe-utrzymanie-drog-wojewodzkich-administrowanych-przez-zarzd-drog-powiatowych-w-jaworze-w-sezonie-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/42--zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/42--zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017/210-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/42--zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-20162017/207-ogoszenie-o-zamowieniu-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-administrowanych-przez-zarzd-drog-powiatowych-w-jaworze-w-sezonie-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/41-przebudowa-nawierzdrogi-woj-363ullimanowskiego- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/41-przebudowa-nawierzdrogi-woj-363ullimanowskiego-/212-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-przebudowa-nawdroga-nr-363-ullimanowskiego-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/41-przebudowa-nawierzdrogi-woj-363ullimanowskiego-/204-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-przetarg-przebudowa-ullimanowskiego http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/41-przebudowa-nawierzdrogi-woj-363ullimanowskiego-/202-przebudowa-nawierzchni-drogi-wojewodzkiej-nr-363-ul-limanowskiego-w-jaworze http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/40-przebudowa-nawierz-drogi-wojewnr-363ulwiejska http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/40-przebudowa-nawierz-drogi-wojewnr-363ulwiejska/211-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-przebudowa-nawierzchdroga-nr-363-ulwiejska-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/40-przebudowa-nawierz-drogi-wojewnr-363ulwiejska/203-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-przetarg-przebudowa-ulwiejskiej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/40-przebudowa-nawierz-drogi-wojewnr-363ulwiejska/201-przebudowa-nawierzchni-drogi-wojewodzkiej-nr-363-ul-wiejska-w-jaworze-wraz-z-chodnikiem http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/39-remont-czstkowyfrezowanie-nawierzchdrog-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/39-remont-czstkowyfrezowanie-nawierzchdrog-2016/206-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-remont-czstkowy-oraz-freznawierzchni-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/39-remont-czstkowyfrezowanie-nawierzchdrog-2016/199-ogoszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-bitumicznych-drog-wojewodzkich-administrowanych-przez-zarzd-drog-powiatowych-w-jaworze http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/38-zakup-masy-mineralno-asfaltowej-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/38-zakup-masy-mineralno-asfaltowej-2016/200-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-masy-miner-asfaldo-wbudowania-na-gorco http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/38-zakup-masy-mineralno-asfaltowej-2016/198-ogoszenie-o-zamowieniu-dostawy-zakup-masy-mineralno-asfaltowej-do-wbudowania-na-gorco-dla-potrzeb-zarzdu-drog-powiatowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/37-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/37-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej/197-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-i-dostawa-kationowej-emulsji-asfaltowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/37-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej/196-ogoszenie-o-zamowieniu-dostawy-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/36-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/36-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/195-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/36-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/194-ogoszenie-o-zamowieniu-dostawy-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/33-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/33-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/192-zawiadomienie-o-uniewanieniu-postpowania-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-2016-r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/33-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/191-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/33-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/189-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-dotpostpowania--zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/33-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/188-pytania-dotpostpowania-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/33-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2016-r/187-ogoszenie-o-zamowieniu-dostawy-zakup-paliwa-na-potrzeby-zarzdu-drog-powiatowych-w-jaworze-w-2016r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/32-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/32-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/190-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-usugi-zimowe-utrzymanie-drog-admprzez-zdp-jawor-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/32-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/186-ogoszenie-o-wyborze-oferty-zimowe-utrzymanie-drog-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/32-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/185-ogoszenie-o-zamowieniu-usugi-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-i-wojewodzkich-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/31-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-201516201617 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/31-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-201516201617/184-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-dostawy-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-2015-2017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/31-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-201516201617/181-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-2015-2017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/31-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-201516201617/178-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-z-antyzbrylaczem-do-zimowego-utrzymania-drog-administrowanych-przez-zarzd-drog-powiatowych-w-sezonach-zimowych-20152016-20162017 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/30-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/30-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog-/180-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-bitumicznych-2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/30-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog-/177-informacja-o-wyborze-oferty-na-remonty-czstkowe http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/30-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog-/176-ogoszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-bitumicznych-drog- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/183-ogoszenie-o-udzielenie-zamowienia-zimowe-utrzymanie-drog-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/182-zawiadomienie-o-uniewanieniu-postpowania-zimowe-utrzymanie-drog-20152016-dla-zada-346789 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/179-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zimowe-utrzymanie-drog-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/175-informacja-o-zmianie-siwz-zimowe-utrzymanie-drog-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/174-ogoszenie-o-zmiane-ogoszenia-zimowe-utrzymanie-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/29-zimowe-utrzymanie-drog-powiati-wojew20152016/173-ogoszenie-o-zamowieniu-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-i-wojewodzkich-w-sezonie-20152016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/28-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiatwojew-2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/28-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiatwojew-2015/172-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/28-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiatwojew-2015/171-informacja-o-wyborze-oferty-poziome-oznakowanie-drog-2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/28-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiatwojew-2015/170-ogoszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/27-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/27-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/169-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/27-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/168-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-i-dostawa-kationowej-emulsji-asfaltowej-2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/27-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/167-informacja-o-zmianie-treci-specyfikacji-istotnych-warunkow-zamowienia http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/27-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/166-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/26-zakup-paliwa-olejow-silniki-akcessamochod2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/26-zakup-paliwa-olejow-silniki-akcessamochod2015/164-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-paliwa-olejow-silnikowych-oraz-akcesoriow-samochodowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/26-zakup-paliwa-olejow-silniki-akcessamochod2015/161-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-paliwaolejow-w-2015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/26-zakup-paliwa-olejow-silniki-akcessamochod2015/159-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-paliwaolejow-i-akcessamochod-2015-r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/25-ochrona-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/25-ochrona-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych/163-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-ochrona-fizyczna-i-prace-porzdkowe http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/25-ochrona-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych/160-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ochrona-mienia-i-usugi-porzdkowe-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/25-ochrona-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych/158-przetarg-na-ochron-mienia-odpowiedzi-na-pytania-do-przetargu-2014-11-28 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi/25-ochrona-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych/157-ogoszenie-o-zamowieniu-ochrona-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-usugi-spoeczne http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-usugi-spoeczne/45-ogoszenie-o-zamowieniu-na-usugi-spoeczne http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-usugi-spoeczne/45-ogoszenie-o-zamowieniu-na-usugi-spoeczne/223-ochrona-fizyczna-mienia-informacja-o-zawarciu-umowy http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-usugi-spoeczne/45-ogoszenie-o-zamowieniu-na-usugi-spoeczne/221-ochrona-fizyczna-mienia-oraz-wykonywanie-usug-porzdkowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/21-zimowe-utrzymanie-drog-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/21-zimowe-utrzymanie-drog-20142015/151-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zimowe-utrzymanie-drog-w-sezonie-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/21-zimowe-utrzymanie-drog-20142015/149-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/21-zimowe-utrzymanie-drog-20142015/148-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-zimowe-utrzymanie-drog-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/21-zimowe-utrzymanie-drog-20142015/147-zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-i-wojewodzkich-administrowanych-przez-zarzd-drog-powiatowych-w-jaworze-w-sezonie-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/22-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/22-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog-/152-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-bitumicznych-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/22-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-drog-/150-ogoszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-remont-czstkowy-oraz-frezowanie-nawierzchni-bitumicznych-drog-wojew http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/23-zakup-i-dostawa-soli-drogdo-zimowutrzym-201415 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/23-zakup-i-dostawa-soli-drogdo-zimowutrzym-201415/156-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-dostawy-zakup-soli-drogowej-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/23-zakup-i-dostawa-soli-drogdo-zimowutrzym-201415/154-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drog20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/23-zakup-i-dostawa-soli-drogdo-zimowutrzym-201415/153-ogoszenie-o-zamowieniu-akup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-z-antyzbrylaczem-do-zimowego-utrzymania-drog-20142015 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/19-zakup-paliwaolejow-oraz-akcesorsamochod-w-2014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/19-zakup-paliwaolejow-oraz-akcesorsamochod-w-2014/143-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-paliwaolejow-i-akcessamochodowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/19-zakup-paliwaolejow-oraz-akcesorsamochod-w-2014/142-zawiadomienie-o-wyborze-oferty http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/19-zakup-paliwaolejow-oraz-akcesorsamochod-w-2014/141-ogoszenie-o-zamowieniu-dostawy-zakup-paliwa-olejow-silnikowych-oraz-akcesoriow-samochodowych- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/20-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/20-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/146-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-dostawy-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/20-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/145-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/20-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog/144-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc-do-remontow-czstkowych-nawierzchni-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/132-ogoszenie-o-zamowieniu-zimowe-utrzymanie-drog-admin-przez-zdp-jawor-20132014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/134-ogoszenie-o-zamowieniu-remont-czstkowy-nawierzchni-bitumdrog-wojwezdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/137-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-i-dostawa-soli-drogowej-sezon-zimowy-20132012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/138-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-remont-czstkowy-nawierzchni-drog-wojewzdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/115-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-paliwa-olejow-silnikowych-oraz-akcesoriow-samochodowych-2013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/116-ogoszenie-o-zamowieniu-prowadzenie-ochrony-fizycznej-mienia-na-terenie-baz-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/118-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-paliwaolejow-i-akcessamoch-na-potrzeby-zdp-jawor-2013r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/123-ogoszenie-o-zamowieniu-dostawy-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/126-ogoszenie-o-zamowieniu-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiat-i-wojewodzadmini-przez-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/127-ogoszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-poziome-oznakowanie-drog-zdp-jawor-2013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/129-ogoszenie-o-zamowieniu-naprawa-uszkodzonych-barier-drogowych-drog-wojew-nr-363345374365 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/98-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-do-remontow-czs http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/133-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zimowe-utrzymanie-drog-zdp-jawor-20132014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/135-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zimowe-utrzymanie-drog-wojewzdp-jawor-20132014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/136-ogoszenie-o-wyborze-oferty-remont-czstkowy-nawierzchni-bitumicznych-drog-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/139-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zakup-z-dostaw-soli-drogowej-zima-20132014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/140-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-20132014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/119-informacja-o-wyborze-oferty-prowadzenie-ochrony-fizycznej-mienia-na-terenie-baz-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/120-informacja-o-wyborze-oferty-zakup-paliwaolejow-silniki-akceszdp-jawor-2013r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/121-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-paliwa-zdp-jawor-2013r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/122-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-prowadzenie-ochrony-fizycznej-mienia-na-terenie-baz-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/124-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zakup-i-dostawa-kationowej-emulsji-asfaltowej-c65-b3-rc http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/125-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/128-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-roboty-budowlane-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-2013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/130-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-naprawa-uszkodzonych-barier-drogowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/34-archiwum-przetargi-2013/131-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-naprawa-uszkodzonych-barier-drogowych http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/99-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-do-remontow-cz http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/100-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-2012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/101-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiatowych-oraz-wojewodzkich-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/104-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-dostaw-emulsji-asfaltdo-remontow-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/106-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wynajem-rodk-transpi-sprzt-do-zimowego-utrzym http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/107-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajme-rtransi-sprztdo-zimowego-utrzmdrwojew-20122013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/108-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajme-rtransi-sprztdo-zimowego-utrzmdrwojew-20122013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/112-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-z-dostaw-soli-drogowej-20122013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/113-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-zima-20122013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/114-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-roboty-budowlane-remont-czstkowy-nawierzchni http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/117-zawiadomienie-o-uniewanieniu-postpowania-zakup-paliwa-olejow-silnikowych-oraz-akcesoriow-samochod http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/94-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-paliwaolejow-silnakcsamoch-na-potrzeby-zdp-jawor-w-2012-r http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/97-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-wraz-z-dostaw-kationowej-emulsji-asfaltowej-do-remontow-czstnaw http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/102-ogoszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-dostawy--zakup-wraz-z-dostaw-kationemulsji-do-remontow http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/109-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-sezon-zimowy-20122013 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/105-ogoszenie-o-zamowieniu-wynajem-rodkow-transisprztdo-zimowego-utrzymania-drog-wojewzdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/110-odpowied-na-zapytanie-w-postpowaniu-361202-2012-data-zamieszczenia23092012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/18-archiwum-przetargi-2012/111-odpowied-na-zapytanie-w-postpowaniu-3612022012-data-zamieszczenia-04102012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/96-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-paliwaolejow-oraz-akcessamdla-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/95-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-paliwa-olejow-silnikoraz-akcessamoch-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/91-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-i-dostawa-soli-drogowej-zima-20112012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/73-ogoszenie-o-przetargu-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-z-antyzbryl-do-zimowego-utrzymania-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/90-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-20112012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/69-ogoszenie-o-zamowieniu-wynajem-rodkow-transportowych-i-sprztowych-do-zimowego-utrzymania-drog-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/89-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wykonanie-zada-przy-zimowym-utrzymaniu-drog-zdp-jawor-2011-2014 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/88-zawiadomienie-wybor-oferty-wykonanie-zada-przy-zimowym-utrzymaniu-drog-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/67-ogoszenie-o-zamowieniu-wynajem-rodkow-transportowych-i-sprztowych-do-zimowego-utrzymania-drog-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/87-ogoszenie-o-zamowieniu-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-do-zimowego-utrzmania-drog-20112012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/86-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajem-rodkow-transport-i-sprztdo-zimowego-utrzymania-drog-2 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/85-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajem-rodkow-transport-i-sprztdo-zimowego-utrzymania-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/84-ogoszenie-o-zamowieniu-wykonywanie-zada-przy-zimowym-utrzymaniu-drog-powiatowych-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/83-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wynajem-rodkow-transporti-sprzt-do-zimutrzym http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/82-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiatowych-oraz-wojewodzkich-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/61-ogoszenie-budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-2184d-wraz-z-przykryciem-rowu-wdroe-wielkie http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/81-wynajem-rodkow-transportowych-i-sprztowych-do-zimowego-utrzymania-drog-zud-20112012 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/59-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/80-zawiadomienie-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/79-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-drogowej-kationowej-emulsji-szybkorozpadowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/17-archiwum-przetargi-2011/78-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-drogkationemulsji-szybkoroz http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/76-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogz-antyzbryl-do-zimowego-utrzymdr http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/75-ogoszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/74-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajem-rodkow-transpor-i-sprztdo-zimowego-utrzymania-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/72-ogoszenie-o-wyborze-oferty-wynajem-rodkow-trans-i-sprzt-do-zimowego-utrzymania-drog-zdp http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/71-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajem-rodkow-transp-i-sprzt-do-zimow-utrzymania-drog-12 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/70-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-wynajem-rodkow-transp-i-sprztowych-do-zimowego-utrzymania-drog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/68-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzyst-oferty-wynajem-r-transport-i-sprzt-do-zimowego-utrzymdrog http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/66-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-powiat-oraz-wojew-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/65-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-2184d-wdroe-wielkie http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/64-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-2792d-w-m-snowidza http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/63-zawiadomienie-o-uniewanieniu-postpowania-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-adm-przez-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/62-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-2792d-w-m-snowidza http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/60-ogoszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zakup-wraz-z-dostaw-uniwersramienia-hydrauloraz-gowbiakowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/58-informacja-o-wyborze-oferty-zakup-wraz-dostaw-uniwersalnego-ramienia-hydrauloraz-gowicy-bijak http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/57-budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-2792d-w-miejscowoci-snowidza-gmina-mciwojow http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/56-informacja-2-zakup-wraz-z-dostaw-fabrycznie-nowego-uniw-ramienia-hydraul-oraz-gowicy-bijakowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/55-informacja-zakup-wraz-z-dostaw-fabrycznie-nowego-uniw-ramienia-hydraul-oraz-gowicy-bijakowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/54-ogoszenie-zakup-wraz-z-dostaw-fabrycznie-nowego-uniw-ramienia-hydraul-oraz-gowicy-bijakowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/53-informacja-o-uniewanieniu-przetargu-zakup-wraz-z-dostaw-fabrycznie-nowego-osprztu-do-cicia- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/52-informacja-o-uniewanieniu-postpowania-zakup-wraz-z-dostaw-fabrycznie-nowego-osprztu-do-cicia- http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/51-ogoszenie-o-wyniku-postpowania-przebudowa-chodnika-w-bolkowie-przy-drodze-powiatowej-nr-2845-d http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/50-ogoszenie-o-wyniku-postpowania-zakup-wraz-z-dostaw-drogowej-kationowej-emulsji-szybkorozpadowej http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/49-ogoszenie-o-przetargu-przebudowa-chodnika-w-bolkowie-przy-drodze-powiatowej-nr-2845d http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/48-ogoszenie-o-przetargu-zakup-wraz-z-dostaw-fabrycznie-nowego-osprztu-do-cicia-trawy-i-zaroli http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/16-archiwum-przetargi-2010/47-ogoszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-w-jaworze http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/46-ogoszenie-o-przetargu-zakup-paliwa-na-potrzeby-zdp-w-jaworze http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/45-zawiadomienie-ogoszenie-prowadzenie-ochrony-fizycznej-mienia http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/44-ogoszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-prowadzenie-ochrony-fizycznej-mienia http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/43-ogoszenie-o-przetargu-licytacja-sprzeda-maszynurzdze http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/42-ogoszenie-o-wyborze-oferty-zakup-wraz-z-dostaw-soli-20092010 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/41-zakup-wraz-z-dostaw-soli-drogowej-z-antyzbrylaczem-do-zimowego-utrzymania-drog-zdp-jawor-20092010 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/40-ogoszenie-o-wyborze-oferty-zimowe-utrzymanie-drog-zdp-jawor-20092010 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/39-ogoszenie-o-wynikach-przetargu-poziome-oznakowanie-drog-i-ulic-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/38-ogoszenie-o-przetargu-zimowe-utrzymanie-drog-zdp-jawor-20092010 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/37-ogoszenie-wykonanie-oznakowania-poziomego-drog-i-ulic-powiatowych-oraz-wojewodzkich-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/18-ogoszenie-wybor-oferty-dostawa-na-podstawie-umowy-leasingu-remontera http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/przetargi-archiwum/15-archiwum-przetargi-2009/14-dostawa-na-podstawie-umowy-leasingu-remontera http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/12-informacje-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/12-informacje-zdp-jawor/193-ogoszenie-o-zmianie-numeru-konta-bankowego http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/12-informacje-zdp-jawor/165-informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-pracy http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/12-informacje-zdp-jawor/162-ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/12-informacje-zdp-jawor/77-informacja-o-zmianie-konta-bankowego http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/24-ogoszenia-zdp-jawor http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/24-ogoszenia-zdp-jawor/216-oferta-sprzeday-kostki-granitowej-1517 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/24-ogoszenia-zdp-jawor/205-ogoszenie-o-przetargu-licytacji-drewna-gatunku-db-2016 http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/ogloszenia/24-ogoszenia-zdp-jawor/155-ogoszenie-o-przetargu-w-formie-licytacji-sprzeda-przyczepy http://bip.zdpjawor.com.pl/index.php/administracja