Jesteś w > Start > Przetargi > Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2016/2017 > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 2016/2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 2016/2017 PDF Drukuj

                                                                                                          Zębowice, dnia 16.06.2016r

DTiZ.272.8.2016

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                         Wszyscy Wykonawcy

 

 

INFORMACJA O

 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze w sezonie 2016/2017”.

 

1.      Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

Uwagi

ŁĄCZNIE

CENA

TERMIN

PŁATNOŚCI

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „ COM-D” Sp. z o.o., 59-400 Jawor ul. Poniatowskiego 25

100

95

5

Najkorzystniejsza oferta

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna z ustawą – Pzp i SIWZ oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

 

2.      Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone również n/w oferty:

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

Uwagi

ŁĄCZNIE

CENA

TERMIN

PŁATNOŚCI

1

AGRO-MOKRZYCKI, Jacek Mokrzycki

Stare Rochowice 034/181

59-420 Bolków

 

 

 

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

3.      Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp wykluczono Wykonawcę AGRO – MOKRZYCKI Jacek Mokrzycki, Stare Rochowice 034/181, 59-420 Bolków a ofertę przez Niego złożoną odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z  art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

4.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą możliwe będzie po upływie co najmniej 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia Wykonawcom ( art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-06-17 06:18:06
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-06-17 08:18:06
Odsłon: 580
Dziennik zmian