Jesteś w > Start > Informacje wewnętrzne > Podstawa prawna funkcjonowania > Uchwała zmieniająca adres siedziby ZDP Jawor
Uchwała zmieniająca adres siedziby ZDP Jawor PDF Drukuj

Uchwała Nr XLII/217/06

Rady Powiatu Jaworskiego

z dnia 25 stycznia 2006r.

 zmieniającej uchwałę Nr IV/22/98 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 1998r.

w/s utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i"  i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych ( Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/22/98 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 1998r.,

w/s utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 po wyrazach:

    " Tworzy się Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze: dodaje się wyrazy  " z/s w Zębowicach Nr 44 "

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     " Siedzibą Zarządu jest miejsowość Zębowice Nr 44 "

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała ne XLII  217  06.pdf)Uchwala nr XLII-217-06[Uchwała zmieniająca adres siedziby]
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2009-05-13 13:42:58
Odsłon: 953
Dziennik zmian